Dósent í stærðfræði við Raunvísindadeild

Benedikt Magnússon, janúar 27, 2015

Laust er til umsóknar fullt starf dósents í stærðfræði við Raunvísindadeild Háskóla Íslands.pallas_athena_positivblue

Leitað er að einstaklingi sem stundar öflugar rannsóknir í algebru eða á skyldu sviði og ætlast er til að viðkomandi muni standa fyrir uppbyggingu rannsókna á sínu sviði.  Dósentinn mun jafnframt kenna námskeið fyrir BS-nema í stærðfræði á ýmsum sviðum stærðfræði og kenna verkfræðinemum námskeið í línulegri algebru og stærðfræðigreiningu.  Ætlast er til að viðkomandi taki fullan þátt í skipulagningu og þróun náms í stærðfræði, bæði grunnnáms og framhaldsnáms. Við ráðningu verður miðað við að sá er starfið hlýtur falli sem best að aðstæðum og þörfum deildarinnar. Kennsla í grunnnámi við Háskóla Íslands fer almennt fram á íslensku.  Erlendum starfsmönnum er boðið að sækja námskeið í íslensku.
Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi í stærðfræði. Auk þess er krafist góðrar samstarfshæfni og lipurðar í mannlegum samskiptum.

Samkvæmt reglum Háskóla Íslands er rektor heimilt að veita framgang í starf prófessors strax við nýráðningu uppfylli viðkomandi skilyrði til þess.

Ráðið verður í starfið til fimm ára með möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009.

Laun eru skv. kjarasamningi Félags háskólakennara og fjármálaráðherra.

Um meðferð umsókna, mat á hæfi umsækjenda og ráðningu í starfið er farið eftir ákvæðum laga um opinbera háskóla nr. 85/2008 og reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009.

Umsóknarfrestur er til 2.3.2015. Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf haustið 2015 eða eftir samkomulagi.

Umsóknir skulu berast á rafrænu formi á netfangið  bmz@hi.is merkt HI15010068.  Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið og greinargerð um áform ef til ráðningar kemur. Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi ritverk sín með umsókn, eða vísar til þess hvar þau eru aðgengileg á rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skulu umsækjendur gera grein fyrir framlagi sínu til verksins. Einnig láti umsækjendur fylgja umsókn  stutta greinargerð um kennslureynslu, sýn sína á háskólakennslu og markmið hvað varðar kennslu. Umsókn og umsóknargögn sem ekki er skilað rafrænt skal skila í tvíriti til vísinda- og nýsköpunarsviðs Háskóla Íslands, Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík.  Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum verður tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar hún hefur farið fram.

Umsækjendur skulu sjá til þess að umsagnir um akademísk störf þeirra berist til háskólans frá 2-3 hæfum umsagnaraðilum á netfangið bmz@hi.is.  Einnig er ætlast til að háskólanum berist eftir því sem við á  umsagnir um kennslu og stjórnunarstörf umsækjenda.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rögnvaldur Möller, prófessor, í síma 525 4804, roggi@hi.is.

Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

Á Verkfræði- og náttúruvísindasviði starfa um þrjú hundruð manns við rannsóknir og kennslu á sviði verkfræði og náttúruvísinda. Starfsumhverfið er alþjóðlegt enda eykst sífellt hlutfall erlendra starfsmanna og nemenda við sviðið, en fjórðungur bæði starfsmanna og framhaldsnema eru erlendir. Nemendur Verkfræði- og náttúruvísindasviðs eru um 2900 talsins í sex deildum. Þar af eru um 340 í meistaranámi og  150 í doktorsnámi.  Rannsóknarstofnanir sviðsins eru Jarðvísindastofnun og Eðlisvísindastofnun sem tilheyra báðar Raunvísindastofnun, Líf- og umhverfisvísindastofnun, Verkfræðistofnun og Stofnun Sæmundar fróða sem er þverfræðileg stofnun og heyrir undir öll fræðasvið háskólans.

Stærðfræðingahópurinn á Verkfræði- og náttúruvísindasviði tilheyrir Raunvísindadeild. Verkefni hópsins eru rannsóknir á ýmsum sviðum í hreinni og hagnýtri stærðfræði, kennsla og leiðbeining framhaldsnema í  ýmsum greinum stærðfræði, kennsla BS-nema í stærðfræði og kennsla nemenda í öðrum greinum, einkum verkfræði. Framtíðarmarkmið hópsins eru að styrkja rannsóknarstarfið enn frekar með því að skapa frjóan og virkan rannsóknarvettvang innanhúss, efla erlent samstarf og fjölga framhaldsnemum.

Háskóli Íslands er stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun Íslands og er í hópi 300 bestu háskóla heims samkvæmt nýjum matslista Times Higher Education.